Dossier ANBI: belastingvoordeel bij schenken aan Culturele ANBI?

Dossier ANBI: belastingvoordeel bij schenken aan Culturele ANBI?

Home » Dossier ANBI: belastingvoordeel bij schenken aan Culturele ANBI?
8.6
Wat is het belastingvoordeel bij schenken aan een Culturele ANBI?

Bij een schenking aan een culturele ANBI heb je recht op extra giftenaftrek. Hierdoor krijg je een belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. De hoogte is afhankelijk van jouw inkomen, de hoogte van de gift en het soort gift. Je krijgt dus een belastingvoordeel bij schenken aan een culturele ANBI.

Belastingvoordeel bij schenken aan Culturele ANBI?

ANBI Logo

Als je schenkt aan een Culturele ANBI heb je op grond van de Geefwet recht op een extra giftenaftrek. Je krijgt dus een belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. De precieze hoogte van dat voordeel is afhankelijk van jouw inkomen, de hoogte van de gift en de soort gift.

Hoogte van belastingvoordeel

Het belastingvoordeel is in ieder geval dat je de gift mag verhogen met 25%, waarbij een maximum geldt van € 1.250. Dat betekent dat je 1,25 keer het bedrag van de gift mag aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Dit kan je (meer in detail) nalezen op de website van de Belastingdienst. Dit belastingvoordeel geldt niet als je schenkt aan een ‘gewone’ ANBI.

Voorwaarden voor belastingvoordeel bij schenking

De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen gewone (eenmalige) giften en periodieke giften (je doet dan minimaal 5 jaar lang een gift). Per soort gift gelden verschillende voorwaarden om gebruik te mogen maken van de extra giftenaftrek en dus belastingvoordeel.

Voor gewone giften:

  • De gift is minimaal € 60. Het bedrag dat boven dat bedrag is geschonken, mag worden afgetrokken.
  • De gift is maximaal 10% van het gezamenlijk inkomen van jou en jouw partner.
  • Je doet vrijwillig de gift.
  • De Culturele ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift, zoals een lot of boek.
  • Je moet met schriftelijk bewijs kunnen aantonen dat je de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift.

Voor periodieke giften:

Controleer Culturele ANBI-status

Kijk voordat je een schenking doet op de website van de instelling of van de Belastingdienst om te weten of de instelling aan wie je de schenking doet inderdaad een culturele ANBI is. Kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI’s.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI