Verschil boedelvolmacht en executeur

Verschil boedelvolmacht en executeur

Home » Verschil boedelvolmacht en executeur
8.4
Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur?

Het verschil tussen een boedelvolmacht en executeur is dat een executeur wordt benoemd in een testament. Een boedelvolmacht is een volmacht om de erfenis af te handelen. Een executeur heeft geen boedelvolmacht nodig.

Boedelvolmacht en executeur

Een boedelvolmacht en een executeur hebben allebei te maken met het afhandelen van de erfenis. Het zijn echter twee heel verschillende onderwerpen. Wat is het verschil tussen een boedelvolmacht en een executeur? En waarom is dit verschil van belang?

De verschillen

"boedelvolmacht en executeur"

Een erfenis wordt meestal afgehandeld door de erfgenamen van de erflater. Dit kan één erfgenaam zijn, maar er kunnen ook meerdere erfgenamen zijn. Als er veel erfgenamen zijn kan het handig zijn om één van de erfgenamen een boedelvolmacht te geven. Elke erfgenaam ondertekent de boedelvolmacht. Met deze volmacht krijgt één erfgenaam de bevoegdheid om de erfenis af te handelen. Op deze manier kan een erfenis sneller worden afgehandeld omdat er één iemand is die de beslissingen neemt. Dat is ook zo omdat er dan één iemand is die de handtekening mag en kan zetten.

De erfgenamen zijn niet verplicht om een boedelvolmacht te ondertekenen. In beginsel zijn zij gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Het is in de praktijk wel handiger om één iemand de volmacht te geven.

Er kan ook een testament zijn opgesteld door de erflater. In een testament benoemt de erflater zijn erfgenamen. De erflater kan ook alvast bepalen wie zijn/haar erfenis gaat afhandelen. Diegene is dan de executeur. Dit kan ook in een aparte losse executeursbenoeming. De erfgenamen kunnen in dat geval niet zelf bepalen wie de erfenis gaan afhandelen.

De executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. Een begrafenisexecuteur is alleen bevoegd om de begrafenis te regelen. Een beheersexecuteur is bevoegd om de erfenis te beheren en de schulden te betalen. Een executeur met afwikkelingsbewind mag de gehele erfenis afhandelen en ook de erfdelen uitkeren aan de erfgenamen.

Heeft de executeur een boedelvolmacht nodig van de erfgenamen?

Een executeur krijgt zijn bevoegdheid op grond van het testament. Hierin is beschreven hoever zijn bevoegdheid gaat. De executeur heeft dus geen (boedel)volmacht van de erfgenamen nodig.

De erflater kan beperkingen in zijn testament hebben opgenomen voor de executeur. Bijvoorbeeld dat de executeur de woning niet mag verkopen. De erfgenamen beslissen in dat geval over de woning. De erfgenamen kunnen de executeur hier wel een boedelvolmacht voor geven.

Conclusie verschil boedelvolmacht en executeur

Er is een executeur als deze in het testament is genoemd. De executeur heeft geen boedelvolmacht van de erfgenamen nodig. Is er geen testament? Dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. De erfgenamen kunnen een boedelvolmacht geven aan één erfgenaam zodat die de erfenis kan afhandelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?