Dossier ANBI: Energiebelasting

Dossier ANBI: Energiebelasting

Home ยป Dossier ANBI: Energiebelasting
8.6
Krijgt een organisatie met ANBI status een belastingvoordeel op de energiebelasting?

Ja, een ANBI organisatie kan een deel van de energiebelasting terugkrijgen als de organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een ANBI organisatie kan hiervoor in aanmerking komen.

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erfenissen en schenkingen maar ook voor de energiebelasting.

Bepaalde organisatie kunnen in aanmerking komen voor een teruggaaf van een deel van de energiebelasting. De organisatie betaalt deze belasting aan de energieleverancier. Dit staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf van de Belastingdienst is 50% van de energiebelasting die de organisatie moet afdragen. De teruggave is achteraf. Je betaalt dus iedere maand met je energierekening ook een aantal andere posten. Achteraf krijg je dan een teruggave op de post energiebelasting.

Welke organisaties komen in aanmerking?

De organisaties die in aanmerking komen zijn:

energiebelasting
  • Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard;
  • Charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen;
  • Algemeen nut beogende instellingen (ANBI);
  • Sociale instellingen;
  • Multifunctionele centra zoals dorpshuizen.

Een verzoek tot teruggave kan de organisatie doen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst behandelt de aanvraag. Als ze het toewijzen betalen ze het bedrag uit aan de organisatie.

Voorwaarden teruggave energiebelasting

Je moet je de aanvraag doen binnen dertien weken na de jaarafrekening. Je moet ook een kopie van de eindafrekening mee sturen.

Indien je verschillende energiecontracten hebt moet je verschillende aanvragen indienen. Dat geldt ook als jullie verschillende gebouwen beheert.

Je kunt geen teruggave ontvangen als de belasting is verwerkt in de huurprijs.

Voor meer informatie over de energiebelasting, zie de Belastingdienst.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI