Executeur voorwaardelijk benoemen?

Executeur voorwaardelijk benoemen?

Home ยป Executeur voorwaardelijk benoemen?
8.6
Kan ik in mijn testament een executeur ook voorwaardelijk benoemen?

Ja je kan in een testament voorwaarden verbinden aan de benoeming tot executeur. Pas als die zijn vervuld wordt die persoon dan executeur.

Executeur voorwaardelijk benoemen

Je kunt in jouw testament ervoor kiezen om een executeur te benoemen die jouw nalatenschap gaat afwikkelen. Als die persoon de benoeming aanvaardt, dan is hij of zij bevoegd om als executeur op te treden. Kan je in jouw testament ook voorwaarden verbinden aan jouw benoeming?

Voorwaardelijke benoeming

Het is mogelijk om in jouw testament voorwaarden te verbinden aan de benoeming van de executeur. Dat is dan een benoeming onder een opschortende voorwaarde. Door het stellen van een opschortende voorwaarde wordt de door jou benoemde executeur pas executeur als de voorwaarde is vervuld. Tot die tijd is die persoon niet als executeur benoemd.

huwelijksvoorwaarden

Opvolgend executeur

Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat je executeur 2 alleen als executeur benoemt, als executeur 1 er niet is. Dat biedt een oplossing in het geval dat executeur 1 bijvoorbeeld zijn of haar taak niet wil of kan uitoefenen, komt te overlijden of ontslag neemt of wordt ontslagen.

Rechtspersoon

Een ander voorbeeld is de voorwaarde dat het bestuur van de door jou benoemde rechtspersoon executeur op het moment van aanvaarding van de executeurstaak moet bestaan uit door jou uitdrukkelijk genoemde personen. Als op dat moment het bestuur uit andere personen bestaat, dan kan de door jou aangewezen rechtspersoon niet als executeur gaan optreden. Zie ook testamentaire stichting.

Maatwerk

Als je de wens hebt om ingewikkelde benoemingsvoorwaarden te stellen (dus niet de normale plaatsvervulling) in jouw testament, is het verstandig om de notaris om advies te vragen. Dit is namelijk al snel maatwerk. De notaris kan jou dan adviseren bijvoorbeeld over de formulering, de wenselijkheid en de mogelijke gevolgen van de benoemingsvoorwaarden.

Testeervrijheid

In principe kan je elke voorwaarde voor benoeming stellen, tenzij die voorwaarde in strijd is met de wet. Let wel op dat de voorwaarden niet ingewikkeld, onduidelijk of dubbelzinnig moeten zijn. Door onduidelijke voorwaarden kan er na jouw overlijden onduidelijk ontstaan over wie nu wel of niet als executeur mag gaan optreden. Dat kan een vlotte afwikkeling van jouw nalatenschap verhinderen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen