Wanneer is executeur klaar?

Wanneer is executeur klaar?

Home » Wanneer is executeur klaar?
8.5
Wanneer is de executeur klaar?

Wanneer hij of zij de werkzaamheden heeft voltooid, dan is de executeur klaar. Dat is veelal in onderling overleg tussen de executeur en de erfgenamen. In de praktijk is het als de executeur rekening en verantwoording heeft afgelegd en de nalatenschap heeft verdeeld onder de erfgenamen.
De werkzaamheden kunnen ook stoppen door verloop van tijd als de executeur voor een bepaalde tijd was benoemd.

Het einde van de taak van de executeur

kalender

Stel dat een overledene jou heeft aangewezen als executeur. Dan moet je besluiten of je die taak wel of niet gaat uitvoeren. Als je besluit dat je de taak van executeur op je neemt, is het ook goed om te weten wanneer jouw taak eindigt. Wanneer ben je eigenlijk klaar met de executeurstaak?

Taak van de executeur

De executeur beheert de erfenis en handelt deze af. De wet geeft ook een opsomming van momenten waarop de taak van de executeur eindigt. Namelijk in artikel 4:149 van het Burgerlijk Wetboek. De taak van een executeur eindigt automatisch:

  1. Wanneer hij of zij de werkzaamheden heeft voltooid. Dat is veelal in onderling overleg tussen de executeur en de erfgenamen of bijvoorbeeld als de executeur rekening en verantwoording heeft afgelegd en de nalatenschap heeft verdeeld onder de erfgenamen.
  2. Door verloop van tijd als de executeur voor een bepaalde tijd was benoemd door de erflater.
  3. Door overlijden, doordat de executeur in de schuldsanering komt, doordat de rechtbank de executeur failliet verklaart, doordat de executeur onder curatele wordt gesteld of als zijn of haar vermogen onder bewind wordt gesteld.
  4. Als de nalatenschap via de rechtbank wordt vereffend (bijvoorbeeld bij beneficiaire aanvaarding door de erfgenamen).
  5. Als het testament dat bepaalt.

Daarnaast kan de taak van de executeur eindigen door ontslag op verzoek van de executeur zelf aan de kantonrechter. In plaats daarvan kan een mede-executeur, erfgenaam of het Openbaar Ministerie ook het ontslag verzoeken of kan de kantonrechter zelf (dus zonder een verzoek) de executeur ontslaan. In dat geval wordt ontslag alleen verleend als er gewichtige redenen zijn.

Na einde executeurstaak

Als de executeurstaak is geëindigd, is de executeur nog wel verplicht om alles te doen wat niet zonder nadeel voor de afwikkeling van de nalatenschap kan worden uitgesteld. De executeur is daartoe verplicht totdat de persoon die na hem de nalatenschap mag beheren dat heeft aanvaard. Denk bijvoorbeeld aan een vereffenaar die door de rechter is benoemd.

Beheer van de executeur

Let wel op: het eindigen van de taak van de executeur heeft niet automatisch ook het einde van het beheer van de executeur tot gevolg. Totdat het beheer eindigt, zijn de erfgenamen beperkt bevoegd om over de erfenis te beschikken. Zie ook beheersexecuteur.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen