Waarom een hypotheekakte?

Waarom een hypotheekakte?

Home » Waarom een hypotheekakte?
8.5

Noodzaak van een hypotheekakte

Waarom een hypotheekakte maken?
Als je voor de koop van een woning financiering nodig hebt, kan je bij de bank een hypothecaire lening aanvragen. In ruil voor die financiering wil de bank zekerheid dat je het geleende bedrag, de hypotheek, zal terugbetalen. Je moet dan een hypotheekrecht vestigen op jouw woning. Met dat recht kan de bank jouw woning kan verkopen als je de rente en/of aflossing niet betaalt.

Wettelijk vereist

De wet stelt een paar eisen voor het vestigen van een hypotheekrecht op onroerende zaken. Eén daarvan is de hypotheekakte die moet worden opgesteld door de notaris. Zonder hypotheekakte kan er geen hypotheekrecht worden gevestigd en zal de bank je dan ook geen hypothecaire lening verstrekken. Bij het opstellen van de hypotheekakte zal de notaris onderzoeken en dus controleren of je bevoegd bent om een hypotheek te vestigen op de woning.

Kenbaarheid hypotheek

Ook is de hypotheekakte van belang voor anderen dan de bank. Door de verplichte inschrijving van de hypotheekakte in het kadaster, kunnen anderen (zoals jouw andere schuldeisers of potentiële kopers) zien dat er hypotheekrecht rust op jouw woning. Een hypothecaire schuldeiser heeft namelijk een sterke positie in vergelijking met andere schuldeisers. Zie ook beperkt recht.

Lees meer over de hypotheekakte op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?