Waarom een hypotheekakte?

Waarom een hypotheekakte?

Home » Waarom een hypotheekakte?
8.6
Waarom een hypotheekakte maken?

Omdat alleen een formele hypotheekakte kan worden ingeschreven bij het kadaster. Staat de akte ingeschreven? Dan werkt die tegen iedereen. Zo is er absolute zekerheid bij een notariële hypotheekakte.

Noodzaak van een hypotheekakte

Meer zekerheid over hoeveel je kunt lenen en bieden

Als je voor de koop van een woning financiering nodig hebt, kan je bij de bank een hypothecaire lening aanvragen. In ruil voor die financiering wil de bank zekerheid dat je het geleende bedrag, zal terugbetalen. Je moet dan een hypotheekrecht vestigen op jouw woning. Met dat recht kan de bank jouw woning verkopen als je de rente en/of aflossing niet betaalt.

Wettelijk vereist

De wet stelt een paar eisen voor het vestigen van een hypotheekrecht op onroerende zaken. Eén daarvan is de hypotheekakte die moet worden opgesteld door de notaris. Zonder hypotheekakte kan er geen hypotheekrecht worden gevestigd en zal de bank je dan ook geen hypothecaire lening verstrekken. Bij het opstellen van de hypotheekakte zal de notaris onderzoeken en dus controleren of je bevoegd bent om een hypotheek te vestigen op de woning.

Kenbaarheid hypotheek

Brief

Ook is de hypotheekakte van belang voor anderen dan de bank. Iedere hypotheekakte staat verplicht ingeschreven in het kadaster, Door de verplichte inschrijving kunnen anderen zien dat er hypotheekrecht rust op jouw woning. Dat is bijvoorbeeld van belang voor jouw andere schuldeisers of potentiële kopers. Een hypothecaire schuldeiser heeft namelijk een sterke positie in vergelijking met andere schuldeisers. Zie ook beperkt recht.

Afgeloste hypotheek is geen einde akte

De hypotheekakte is een zekerheidsrecht. Die akte vervalt niet door de aflossing van de hypotheek. Daarvoor moet je de hypotheekakte laten doorhalen bij het kadaster. Dat noem je een royement en dat moet plaatsvinden door de notaris.

Onafhankelijk advies. Plan gratis uw eerste gesprek.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Hypotheek