Aflossing hypotheek automatisch doorgegeven

Aflossing hypotheek automatisch doorgegeven

Home » Aflossing hypotheek automatisch doorgegeven
8.4
Geeft de bank de aflossing van de hypotheek door aan het kadaster?

Nee, de bank geeft niets automatisch door. Na de laatste aflossing blijft de hypotheek gewoon juridisch in stand. Pas als jij aangeeft dat je de hypotheek wilt doorhalen en de bank gaat hiermee akkoord, dan wijzigt het kadaster dit.

Doorgeven aan kadaster

Woning

Na de laatste aflossing ontvang je meestal bericht van de bank. Daarin staat dat de hypotheek helemaal is afgelost. De bank onderneemt verder geen actie. Jij moet via de notaris bij de bank aanvragen of de hypotheek kan worden doorgehaald. Het royement wordt uitgevoerd op jouw verzoek en na toestemming van de bank. De notaris regelt de doorhaling van de hypotheek bij het kadaster

Waarom doorhalen?

De afgeloste hypotheek heeft meestal geen nut meer. Alleen als je een zogenaamde bankhypotheek hebt kan je later nog gebruik maken van de opnamemogelijkheid. Dat is een hypotheekvorm die niet veel meer voorkomt. In alle andere gevallen zal de bank een nieuwe toetsing moeten doen. Dan zullen ook de voorwaarden van de hypotheek niet meer geldig zijn.

Een andere reden, als je nu doorhaalt is het een stuk goedkoper dan als je dat doet bij verkoop. Bij verkoop kiest de koper de notaris en dus het tarief. Dat kan oplopen tot € 300,-.

Waarom niet automatisch?

De hypotheek blijft juridisch gezien in stand ook al heb je die afgelost. Er kunnen redenen zijn waarom jij de hypotheek niet wilt doorhalen. Het doorhalen van de hypotheek is geen eenzijdige handeling. Er zijn twee partijen. Jij moet aangeven dat je van de hypotheek af wilt en de bank moet akkoord gaan met het royement. De bank geeft die toestemming formeel in een royementsvolmacht. Op het moment dat ze die afgeven, hebben zij nog één keer nagekeken of ze inderdaad niets meer te vorderen hebben uit dit dossier.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?