Hoe kan ik aandelen overdragen?

Hoe kan ik aandelen overdragen?

Home » Hoe kan ik aandelen overdragen?
8.6
Hoe draag ik mijn aandelen in de BV over aan iemand anders?

Je verkoopt de aandelen met een overeenkomst. Daarna moet je de aandelen nog formeel leveren. Dat kan alleen via de notaris. Bij de notaris draag je de aandelen over.

Aandelen overdragen

Je kunt als aandeelhouder jouw aandelen van een besloten vennootschap in eigendom overdragen aan iemand anders. De nieuwe eigenaar wordt dan (ook) aandeelhouder van de vennootschap. Hoe draag je jouw aandelen over? Waar moet je op letten bij een aandelenoverdracht?

aandelen overdragen

Voorwaarden aandelenoverdracht

Het is belangrijk om alle overdrachtseisen na te leven. Dan voorkom je de situatie waarin de aandelen niet in eigendom zijn overgedragen, terwijl dat wel de bedoeling was. Wat zijn de voorwaarden voor een geldige aandelenoverdracht?

  1. Vanzelfsprekend moet je eigenaar zijn van de aandelen om deze aan iemand te kunnen overdragen. Je moet beschikkingsbevoegd zijn.
  2. Ook moet de levering van de aandelen bij een aandelenoverdracht altijd via een de notaris plaatsvinden. De notaris moet dan namelijk een notariële leveringsakte opstellen en laten ondertekenen.
  3. Bij de overdracht kan je ook te maken hebben met een eventuele blokkeringsregeling. Die moet je naleven. Dat zijn regels die de mogelijkheid van overdracht beperken. Afhankelijk van wat er in de statuten staat, moeten voor geldige overdracht de aandelen eerst worden aangeboden aan de medeaandeelhouders of goedkeuring van de medeaandeelhouders zijn gegeven. Raadpleeg eerst de statuten om te zien of en zo ja welke overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.
  4. Er moet ook een titel ten grondslag liggen aan de eigendomsoverdracht. Dat is meestal een schriftelijke koopovereenkomst. Hiermee spreekt de eigenaar van de aandelen met de koper af dat de eigenaar tegen een bepaalde prijs de aandelen aan de koper verkoopt.
  5. Het aandeelhoudersregister moet bijgewerkt. De vennootschap is verantwoordelijk voor het bijhouden van een correct en actueel register van aandeelhouders. Meestal doet de notaris dit voor je.

De koopovereenkomst hoeft niet een notariële akte te zijn.

Erkenning van aandelenlevering

Voor het mogen uitoefenen van aandeelhoudersrechten is eerst nog vereist dat de vennootschap de levering van de aandelen erkent. De levering en dus overdracht van een aandeel werkt wel van rechtswege. Bij de levering is dus in principe geen medewerking van de rechtspersoon of het bestuur nodig.

Overdracht, verkoop en uitgifte

Verwar de aandelenoverdracht niet met de aandelenverkoop. Met alleen een aandelenverkoop zijn de aandelen niet in eigendom overgedragen. Verwar de aandelenoverdracht ook niet met het uitgeven van aandelen of een aandelenemissie. Uitgifte van aandelen houdt in dat de rechtspersoon aandelen van zichzelf gaat uitgeven aan anderen. Die anderen worden aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen hun aandelen dan vervolgens overdragen aan andere (rechts)personen.

    Lees meer over Statuten BV Wijzigen