Aandelen afstempelen via notaris?

Aandelen afstempelen via notaris?

Home » Aandelen afstempelen via notaris?
8.5
Moet ik voor het afstempelen van aandelen naar de notaris?

Ja, het afstempelen van aandelen moet via een statutenwijziging. Je moet dan namelijk de nominale waarde van de aandelen die in de statuten staat, wijzigen. De notaris moet dan niet alleen de wijziging apart opstellen, maar ook de gehele gewijzigde statuten. Het is daarom vaak praktischer om meteen nieuwe statuten op te stellen. Dus om ook meteen andere gewenste statutenwijzigingen door te voeren. Dan heb je maar één akte van statutenwijziging nodig.

Aandelen afstempelen

Aandelen afstempelen van een BV of NV is het verminderen van de nominale waarde van aandelen. Je brengt hierdoor het kapitaal van de vennootschap dus terug naar een kleiner kapitaal.  De nominale waarde van de aandelen staat in de statuten van de vennootschap vermeld. Voor het afstempelen van aandelen heb je dus een statutenwijziging nodig. En dus ook een aandeelhoudersbesluit tot statutenwijziging.

Fiscaal voordelig bijna 18.000 uitkeren

Het belangrijkste voordeel van het verlagen van de nominale waarde is dat je het verschil in kapitaal kan uitkeren aan de aandeelhouder(s). Het betreft in dat geval geen dividenduitkering. Dit is een verlaging het aandelenkapitaal. De uitkering is dan een onbelaste agio-uitkering.

geld

Heb je een oude BV, van voor de gewijzigde BV-wetgeving? Bij een oude BV was de eis dat je 18.000 euro aan aandelenkapitaal moest storten. Als je nu het kapitaal verlaagt naar bijvoorbeeld 10 euro, heb je 17.990 euro over. Dat bedrag mag je fiscaal vrij uitkeren aan privé. Let wel, je blijft wel gebonden aan de zogeheten uitkeringstoets.

Statutenwijziging

Een statutenwijziging moet altijd via de notaris gaan, door middel van een akte van statutenwijziging. Omdat je voor het afstempelen een statutenwijziging nodig hebt, is het vaak praktisch om dan ook meteen andere gewenste wijzigingen in de statuten door te voeren. Of om geheel nieuwe statuten op te stellen.

Dat is natuurlijk niet verplicht, maar dan heb je maar één akte van statutenwijziging nodig waarin je alle wijzingen doorvoert. En dat scheelt in de kosten. Als je aandelen gaat afstempelen, kan je daarom vaak beter nieuwe statuten opstellen. Bij een statutenwijziging moet de notaris namelijk niet alleen een aparte wijziging opstellen, maar ook een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten opstellen.

    Lees meer over Statuten BV Wijzigen