Hoe hef ik een coöperatie op?

Hoe hef ik een coöperatie op?

Home » Hoe hef ik een coöperatie op?
8.6
Hoe hef ik en coöperatie op?

Een coöperatie wordt opgeheven met een ontbindingsbesluit. De algemene vergadering neemt dit besluit. Deze benoemt ook een vereffenaar. Als de coöperatie is ontbonden en vereffend kan deze worden uitgeschreven uit het Handelsregister.

Coöperatie opheffen

Royement of Doorhalen

Een coöperatie wordt opgeheven met een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering. In de statuten van de coöperatie staat beschreven hoe de algemene vergadering zo’n besluit neemt.

Maak een verslag tijdens de vergadering en onderteken deze met de voorzitter en de notulist.

Tijdens de vergadering wordt er een vereffenaar aangewezen. Ook moet er een besluit worden genomen over het overgebleven geld. Gaat het geld naar de leden of naar een goed doel?

Zorg dat je deze stappen op de juiste manier uitvoert.

Vereffening

De vereffenaar vereffent het vermogen van de coöperatie. Dit houdt in dat de schulden worden betaald en de bezittingen verkocht. Als er een bedrag overblijft moet dit overeenkomstig de statuten uitgekeerd.

De vereffenaar maakt een eindbalans en deponeert deze bij de Kamer van Koophandel.

De boeken en bescheiden van de coöperatie moeten 7 jaar bewaard. Hiervoor moet een bewaarder zijn aangewezen.

Zijn al deze stappen doorlopen? Dan kan je de coöperatie uitschrijven bij het handelsregister.

De KvK kan ‘slapende’ coöperaties opheffen

Als er geen leden meer zijn in de coöperatie kan deze automatisch worden ontbonden. Er is dan geen ontbindingsbesluit nodig. Vaak gebeurt dit ongemerkt, bijvoorbeeld als het laatste lid overlijdt. Als de KvK ziet dat er gedurende een bepaalde periode geen bestuurders zijn of geen jaarstukken zijn gedeponeerd, dan kan de KvK deze coöperatie zelf opheffen. De KvK stuurt eerst een brief en wacht dan 8 weken af.

Ontbinding rechtspersoon is onomkeerbaar

Het besluit tot ontbinding van een rechtspersoon is niet terug te draaien, ook niet bij een coöperatie. Zo’n besluit is definitief. Onder bijzondere voorwaarden kan een rechter het besluit herroepen. Lees eerst de statuten om te controleren of er bepaalde afspraken in staan over het ontbinden van de coöperatie.

    Lees meer over Coöperaties