Betekenis Bewaarder

De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kan je niet bij de statuten afwijken. De naam van de bewaarder moet in het Handelsregister worden ingeschreven.

De wet bepaalt wie bewaarder kan zijn:

  1. Degene die door de statuten is aangewezen
  2. Degene die door de algemene vergadering (of bij stichtingen: het bestuur) is benoemd
  3. De laatste vereffenaar (als de vereffenaar dit wil)
  4. Een door de rechtbank benoemde bewaarder (als er niemand anders is)

Ook een andere rechtspersoon kan als bewaarder optreden. Soms is er recht op loon in de vorm van een redelijke vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden.

  -   Meervoud van Bewaarder: bewaarders

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op