Belastingplicht en stichting derdengeld

Belastingplicht en stichting derdengeld

Home ยป Belastingplicht en stichting derdengeld
8.5

Belasting en derdengeld

Hoe zit dat fiscaal met de belastingplicht en stichting derdengeld?

Moet een stichting derdengeld wel of niet Vennootschapsbelasting betalen? Als je de stichting vorm geeft dan moet je in ieder geval zorgen dat de statuten heel duidelijk zijn opgesteld. Vervolgens moet je in de praktijk ook zo handelen.

Modelstatuten helpen je

De stichting die is opgericht conform de modelstatuten van de Orde van Advocaten Logo Belastingdienstis volgens de fiscus (ruling) geen onderneming.
De stichting derdengelden (beheer en incasso van gelden) die je bij ons opricht heeft ook statuten die voldoen aan de criteria om niet vennootschapsplichtig te zijn. Let wel op dat je stichting dan ook feitelijk geen winst mag maken. De stichting is dan vrijgesteld van belastingplichten.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?