Toestemming echtgenoot voor woning als onderpand voor hypotheek

Toestemming echtgenoot voor woning als onderpand voor hypotheek

Home » Toestemming echtgenoot voor woning als onderpand voor hypotheek
8.6
Heb ik voor het afsluiten van een hypotheek op onze woning toestemming nodig van mijn partner?

Ja, een echtgenoot of geregistreerd partner heeft toestemming nodig van zijn of haar partner om de gezamenlijke woning als onderpand voor een hypotheek te gebruiken. Als je met de bank zonder toestemming afspreekt dat je de woning als onderpand voor een hypotheek gebruikt, dan kan jouw partner dat achteraf terugdraaien.

Toestemming voor woning als onderpand

Voor overeenkomsten waarbij je de woning die jullie samen bewonen gebruikt als onderpand voor een hypotheek, heb je voorafgaande toestemming nodig van jouw partner. Specifieker: voor de afspraak met de bank of een andere kredietverstrekker dat jij ten behoeve van de bank (hypotheekhouder) een hypotheekrecht op de woning vestigt, heb je toestemming nodig van jouw partner. Het maakt hierbij niet uit of de woning op alleen jouw naam staat of op jullie beider naam.

woning als onderpand

Let op: ook als je wilt afspreken om een alleen bewoonde woning als onderpand voor een hypotheeklening te gebruiken, heb je ook toestemming nodig van jouw partner.

Waarom geldt deze toestemmingseis? De wet wil het gezin beschermen tegen rechtshandelingen die grote nadelige financiële gevolgen (kunnen) hebben.

Toestemming voor gehuwden en geregistreerd partners

De toestemmingseis geldt alleen voor gehuwden en geregistreerd partners, dus niet voor samenwoners. Het maakt daarbij niet uit of jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Jullie mogen echter niet met elkaar afspreken dat het toestemmingsvereiste niet geldt. Dat mag ook niet in de huwelijkse voorwaarden.

In de praktijk zal het echter niet vaak voorkomen dat een huis zonder toestemming van de partner als onderpand wordt gebruikt. De bank of een andere kredietverstrekker zal bij de hypotheekverstrekking namelijk (moeten) nagaan of je bent gehuwd en of jouw partner toestemming heeft verleend. Daarnaast zal de notaris bij het passeren van de hypotheekakte namelijk (moeten) controleren of de andere partner ook akkoord is met de bezwaring van de woning met een hypotheekrecht.

Geen toestemming gegeven

Maar wat als het toch gebeurt dat op de woning zonder toestemming een hypotheek komt te rusten?

Het hypotheekrecht is dan gewoon geldig. Maar de partner waarvan toestemming nodig was, kan de afspraak tot het gebruik van de woning als onderpand achteraf terugdraaien of vernietigen (via de rechter). Ook als jullie inmiddels zijn gescheiden. Zolang de hypotheekovereenkomst niet is vernietigd, blijft die hypotheeklening en de hypotheek op de woning geldig.

Let wel op: de (ex-)partner heeft maar 3 jaar de tijd om de afspraak over de hypotheek te vernietigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij of zij op de hoogte is geraakt van de overeenkomst. Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf het aangaan van de overeenkomst. Alleen de partner waarvan de toestemming nodig was, kan de overeenkomst vernietigen.

Wil jouw partner niet meetekenen? Als jullie er samen niet uitkomen, overweeg dan eerst om samen een adviseur, zoals een notaris, in te schakelen. In het ergste geval kan je overwegen om de rechtbank te vragen om vervangende toestemming.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Hypotheek