Verschil tussen erfpacht en opstal?

Verschil tussen erfpacht en opstal?

Home » Verschil tussen erfpacht en opstal?
8.6
Wat is het verschil tussen erfpacht en opstalrecht?

Erfpachtrecht geeft alleen het recht tot gebruik of genot van de grond en gebouwen van iemand anders. Bij erfpacht is ook sprake van natrekking. Bij opstalrecht is er juist geen natrekking. Het verschil tussen erfpacht en opstal ligt dus voornamelijk bij de natrekking.

Verschil erfpacht en opstal

Het opstalrecht en erfpacht zijn allebei beperkte rechten die je het recht geven om zaken op andermans grond te gebruiken. Hierdoor lijken deze rechten veel op elkaar. Toch zijn er verschillen tussen erfpacht en opstal.

Gebruiksrecht en eigendomsrecht

Het belangrijkste verschil dat een erfpachtrecht alleen een recht geef tot gebruik of genot van de grond en gebouwen van iemand anders. Als je als erfpachter iets bouwt op of in de grond van een ander, dan wordt dat automatisch eigendom van de grondeigenaar. Dat heet natrekking.

Bij het opstalrecht kan iemand zaken op of in andermans grond wel in eigendom hebben. Er vindt dan juist geen natrekking plaats.

Wettelijke bepalingen

Erfpacht is geregeld in de artikelen 5:85 t/m 5:100 van het Burgerlijk Wetboek.

Opstal is geregeld in de artikelen 5:101 t/m 5:105 van het Burgerlijk Wetboek.

Handen schudden

Keuze tussen erfpacht en opstal

Erfpacht geeft dus alleen een gebruiksrecht, terwijl opstalrecht een eigendomsrecht geeft. Zie ook bloot eigendom. Welke van de twee je het beste kan kiezen hangt dus af van het soort recht dat je de gebruiker van de grond en gebouwen wilt geven. Beide rechten moeten via een notariële akte worden gevestigd.

    Lees meer over Vraag het de notaris