Bankrekening openen voor informele vereniging

Bankrekening openen voor informele vereniging

Home » Bankrekening openen voor informele vereniging
8.5
Kan ik een bankrekening openen voor een informele vereniging?

Nee, dat kan niet. De bankrekening blijft gekoppeld aan een persoon. Jouw naam staat er dan op, soms is het wel mogelijk om er dan nog achter te zetten: in zake vereniging x of y.

Bankrekening vereniging

bankrekening openen

Je kan geen zakelijke rekening openen bij de banken. Die zijn voorbehouden aan de formele vereniging met rechtspersoonlijkheid. Je kan wel persoonlijk een extra bankrekening openen. Die rekening staat dan op jouw naam, of van de penningmeester. Achter die naam komt dan een toevoeging:
“inzake paintballvereniging de gele bal”. Zo kan je een aparte rekening hebben. De afgesplitste rekening staat wel op jouw naam. Dit is heel gebruikelijk. Een informele vereniging kan immers heel veel verschillende vormen hebben. De goed georganiseerde, met statuten van onze site bijvoorbeeld. Maar ook een studentenhuis, een bridgeclub of vriendenclub die spaart voor een reis naar Amerika.

Het is natuurlijk heel praktisch om een aparte rekening te openen. Jullie hebben dat veel beter inzicht in de financiën. Het is dus aan te raden, in plaats van de situatie dat het allemaal op je privérekening staat.

Informele vereniging

De informele vereniging is geen rechtspersoon. Deze vereniging kan daardoor niet zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Dus kan die vereniging ook geen bankrekening hebben. Deze beperking is lastig bij het overdragen van de rekening. Als je over een paar jaar geen penningmeester meer wilt zijn, moet de rekening op een andere naam. Meestal is het dan eenvoudiger om een nieuwe rekening te openen. Je kan ook een en/of rekening maken en die verbinden aan de informele vereniging.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?