Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?

Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?

Home » Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?
8.3

Statutaire naam van vereniging

Moet het woord ‘vereniging’ in de statutaire naam van de vereniging staan?

Het is verplicht om de naam van de vereniging op te nemen in de statuten. Het woord ‘vereniging’ hoeft echter niet in de statutaire naam van de vereniging te staan. Ook hoeft het woord niet in de handelsnaam te staan.

Statutaire naam van de vereniging wijzigen

Als je na de oprichting van de vereniging wel of niet meer het woord vereniging in de statutaire naam wil hebben dan is daarvoor een besluit tot statutenwijziging van de Algemene Vergadering vereist. Vervolgens moeten de statuten via een notariële akte worden gewijzigd en ingeschreven in het Handelsregister.
Een korte weg is trouwens om niet de statuten te wijzigen, maar uitsluitend een handelsnaam toe te voegen. Dat kan zonder wijziging van de statuten.
Deze uitgebreide procedure geldt niet voor de vereniging met beperkte bevoegdheid (informele vereniging).

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting vereniging

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag