Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?

Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?

Home » Moet er ‘vereniging’ in de statutaire naam staan?
8.5
Moet het woord ‘vereniging’ in de naam van de vereniging?

Nee, je hoeft bij verenigingen niet het woord ‘vereniging’ te gebruiken in de statutaire naam. Het staat je dus vrij om iedere naam te kiezen die je leuk vindt. Dat is anders dan bij stichtingen of BV’s.

Statutaire naam van vereniging

Het is verplicht om de naam van de vereniging op te nemen in de statuten. Het woord ‘vereniging’ hoeft echter niet in de statutaire naam van de vereniging te staan. Dat is dus anders dan bij een stichting of een BV.

Naam vereniging vrij

Bij verenigingen staat het je vrij om het woord vereniging in de naam op te nemen. Je ziet dus ook vaak varianten hierop. Footballclub, of voetbalclub mag dus ook, hoewel dat per definitie een vereniging is. Ook een personeelsvereniging hoeft dus niet dat woord in de naam op te nemen.

Bij een Vereniging van Eigenaren is het trouwens wel verplicht om het woord vereniging in de naam op te nemen.

Statutaire naam van de vereniging wijzigen

statutaire naam

Als je na de oprichting van de vereniging wel of niet meer het woord vereniging in de statutaire naam wil hebben dan is daarvoor een besluit tot statutenwijziging van de algemene vergadering vereist. Vervolgens moeten de statuten via een notariële akte worden gewijzigd en ingeschreven in het Handelsregister.

Een korte weg is trouwens om niet de statuten te wijzigen, maar uitsluitend een handelsnaam toe te voegen. Dat kan zonder wijziging van de statuten.
Deze uitgebreide procedure geldt niet voor de vereniging met beperkte bevoegdheid (informele vereniging).

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen