Verplicht hypotheek royeren?

Verplicht hypotheek royeren?

Home » Verplicht hypotheek royeren?
8.4
Ben ik verplicht om mijn hypotheek te royeren?

Je moet onderscheid maken tussen een afgeloste hypotheek en doorhalen bij verkoop. Bij de verkoop van de woning ben je verplicht mee te werken aan het royement. Je moet de woning vrij van hypotheek opleveren. Heb je een afgeloste hypotheek dan staat het je vrij om zelf te beslissen om deze door te halen.

Altijd doorhalen hypotheek bij verkoop

Als je een woning verkoopt dan moet je die altijd vrij van hypotheek opleveren. Is er dus een bestaande hypotheek dan moet die afgelost zijn op het moment van levering. De koopsom gaat meestal, gedeeltelijk, naar de bank voor de aflossing. Dan is op het moment van levering de hypotheek afgelost. De notaris haalt de hypotheek door in het kadaster.

Niet verplicht bij compleet aflossen

De andere optie is dat jouw hypotheek is afgelost. Het is niet verplicht om een royement van de hypotheek in te schrijven in het kadaster.

Vóór het doorhalen pleit dat je bij een eventuele verkoop geen kosten hiervoor kwijt bent. De notaris van de koper bepaalt namelijk de hoogte van die kosten. Die kunnen dus behoorlijk hoger zijn dan het tarief dat je nu betaalt.

Tegen het doorhalen pleit dat je mogelijk een hypotheek hebt die je nog kan gebruiken. Dat hangt af van de soort hypotheek die je hebt afgesloten. In oudere varianten kan je nog een beroep doen op de maximale inschrijfwaarde. Voor een eventuele verbouwing gebruik je dan de ruimte die nog in je hypotheek zit. In de praktijk is dit vaak lastig.

Lees meer over Vraag het de notaris