Kan ik mijn honorarium verrekenen met derdengeld?

Kan ik mijn honorarium verrekenen met derdengeld?

Home » Kan ik mijn honorarium verrekenen met derdengeld?
8.6
Kan ik mijn honorarium verrekenen met derdengeld?

Nee, het honorarium verrekenen met het geld op de derdengeldrekening is niet toegestaan. Dit mag wel als er een schriftelijke overeenkomst is waarin is vastgelegd dat dit wel mag.

Honorarium verrekenen met derdengeld

geld

In het algemeen kun je niet zonder toestemming geld dat je beheert verrekenen met andere posten. Dus bijvoorbeeld het incassotarief aftrekken van het geïncasseerde bedrag. Dat kun je natuurlijk wel afspreken met de opdrachtgever. Dat moet dan duidelijk zijn bij aanvaarding van de opdracht.

De opdrachtverlening moet een bepaling bevatten waarin expliciet is opgenomen dat honoraria en andere kosten kunnen worden verrekend met gelden in beheer bij de dienstverlener.

Advocaat en verrekenen

Je mag als advocaat absoluut niet jouw factuur verrekenen met het geld op de derdengeldrekening. Gelukkig is er een uitzondering. Je kan schriftelijk (dus ook bij opdrachtbevestiging) overeenkomen dat je wel mag verrekenen. Als je dan het geld doorstort aan de cliënt dan kun je de eigen honorariumfactuur hiermee verrekenen.

Let op! De Orde heeft nadrukkelijk bepaald dat het niet voldoende is om een verrekenbeding op te nemen in de Algemene Voorwaarden van het kantoor.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichting derdengelden