Openen van een testament

Openen van een testament

Home » Openen van een testament
8.6
Hoe wordt een testament geopend?

Anders dan de meeste mensen denken, zijn voor het openen van een testament geen regels in Nederland. Het testament is openbaar voor iedereen die erin staat.

wie moet de erfenis afhandelen?

Het testament openen

In films zie je vaak de hele familie aan tafel bij de notaris. Plechtig leest die voor wat de erflater in het testament heeft opgenomen. Zo gaat het niet in Nederland. Er is geen vormvereiste voor het openen van een testament. De nabestaanden kunnen dit gewoon zelf uitvoeren. Realiseer je dat, als je bij een notaris aan tafel gaat zitten, je ongeveer € 200,– per uur betaalt.

Is er een testament?

Meestal weten de nabestaanden dat er een testament is. Bijvoorbeeld omdat ze een kopie van dat testament bezitten. Soms heeft de overledene het testament in huis liggen. Twijfel je of je het juiste testament hebt, of wil je weten of er een testament is, dan kan je dat eenvoudig uitzoeken.

Uitvoeren testament

Het uitvoeren van de wensen in een testament is in handen van de erfgenamen. Vaak staat in het testament iemand genoemd die het testament gaat uitvoeren, de zogeheten executeur. In dat geval kunnen de erfgenamen zelf geen handelingen verrichten betreffende de nalatenschap. Zij hebben wel recht op verantwoording achteraf door de executeur.

openen testament

Verklaring van erfrecht

Je kan soms een Verklaring van Erfrecht nodig hebben. Daarin bepaalt de notaris wie de erfgenamen zijn. Je hebt die nodig voor de verkoop van onroerend goed en soms voor de bank. Die verklaring hoef je niet aan te vragen bij de notaris die ooit het testament opstelde. Je kan deze akte bij de goedkoopste notaris laten opstellen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis