Moet langstlevende de executeur dulden?

Moet langstlevende de executeur dulden?

Home ยป Moet langstlevende de executeur dulden?
8.5
Moet de langstlevende partner een executeur altijd dulden?

In beginsel moet de langstlevende de executeur dulden. Er moet een goede reden zijn om op te komen tegen de executeur.

Langstlevende echtgenoot en executeur

De erflater heeft in zijn of haar testament een executeur benoemd die de nalatenschap gaat afwikkelen. Het kan voorkomen dat de langstlevende partner of echtgenoot het niet eens is met (de keuze voor) die executeur. Bijvoorbeeld omdat de executeur niet goed of niet zijn of haar taak uitoefent. Moet de echtgenoot of partner van de overleden erflater de executeur blijven dulden?

Mogelijkheden voor langstlevende echtgenoot

Voor de echtgenoot van de erflater, maar ook andere personen die betrokken zijn bij de nalatenschap, zijn er verschillende mogelijkheden om op te komen tegen de executeur. Let wel op: er moet wel steeds een goede reden zijn om op te komen tegen de executeur. Een incidentele onenigheid is daarvoor niet voldoende. De erflater heeft nu eenmaal die specifieke persoon benoemd en de nalatenschap toevertrouwd. Die wens moet ook zoveel mogelijk worden gerespecteerd door de nabestaanden. In principe moet dus ook de echtgenoot de executeur dulden en de keuze voor die persoon respecteren.

Bezwaar tegen verkoop

De langstlevende echtgenoot kan wel bezwaar maken tegen de keuze van de executeur om een goed uit de nalatenschap te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing van de executeur om de gezamenlijke woning te verkopen. De nabestaande kan dan aan de kantonrechter vragen om een oordeel te geven. De executeur moet dat oordeel afwachten en respecteren.

Verkoop van gemeenschappelijke woning

Let op: als de woning van de erflater tot een huwelijksgemeenschap met de langstlevende echtgenoot behoort, dan is altijd de medewerking van de langstlevende echtgenoot nodig voor een verkoop van de woning. Daarbij maakt het type executeur niet uit.

Als de nabestaande geen huwelijksgemeenschap had, maar wel een vruchtgebruik op de woning heeft dan moet de executeur ook overleggen met de nabestaande of haar toestemming hebben voor de verkoop.

Ontslag verzoeken

ontslag schorsing

Als het echt uit de hand loopt, kan je het ontslag van de executeur verzoeken. Overleg dit eerst met de executeur zelf. Je kunt de executeur niet zelf ontslaan, tenzij de erflater dat wel heeft bepaald in zijn of haar testament. Anders moet je ontslag verzoeken aan de kantonrechter. Ontslag is alleen mogelijk als er gewichtige redenen zijn, dus redenen die een ontslag noodzakelijk maken.

Lees ook: Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen