De vereniging en de UBO

De vereniging en de UBO

Home ยป De vereniging en de UBO
8.6
Wie is de UBO van een vereniging?

De UBO is degene die meer dan 25% belang houdt in de vereniging. Als die er niet is wordt er een pseudo-UBO benoemt, dat zijn meestal de bestuursleden.

De vereniging en de UBO

Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. De UBO is een natuurlijk persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

De UBO van een vereniging is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de vereniging;
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de vereniging;
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vereniging.

Wanneer er twijfel bestaat wie de UBO van een vereniging is, worden de bestuursleden als UBO aangemerkt. Dit wordt ook wel de pseudo-UBO genoemd.

De pseudo-UBO

Als niet duidelijk is wie als UBO moet worden aangewezen heeft men hier een andere oplossing voor gevonden. We noemen dat de pseudo-UBO. Bij een vereniging is bepaald dat het verenigingsbestuur nu de UBO is. Deze omweg is nodig omdat volgens de regels iedere organisatie een natuurlijk persoon moet opgeven die UBO is. In de praktijk heeft geen van de bestuurders de zeggenschap om bijvoorbeeld de statuten te wijzigen. De notaris geeft de personen door als pseudo-UBO in het UBO-register

Een grote sponsor als UBO? 

Logo Kamer van Koophandel handelsregister

De Kamer van Koophandel noemt een aantal voorbeelden waarin je een sponsor zou moeten aanmerken als UBO. Dat zal niet snel voorkomen. Je bent pas een UBO als je meer dan 25% van de zeggenschap hebt. Waarbij die zeggenschap gaat over een statutenwijziging of bepalende besluiten. Bij de meeste verenigingen ligt deze besluitmacht op grond van de statuten bij de Algemene Vergadering.  

In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat een vereniging aan een sponsor wel dit soort zeggenschap heeft gegeven. Dan is de sponsor wel de UBO.

Vereniging van Eigenaren en UBO

Verenigingen van Eigenaren hoeven geen UBO melding te doen. Het doel van de VvE is altijd het onderhoud van het gebonden vastgoed. Het is zakelijk dan niet van belang wie hier verder de bestuurders zijn. De besteding van de middelen van de VvE staat al vast. 

Informele vereniging en UBO

De informele vereniging heeft geen UBO, want het is geen rechtspersoon. Je hoeft deze voor de informele vereniging dus ook niet op te geven. Tenzij de informele vereniging een onderneming drijft, dan moet er wel een UBO zijn ingeschreven.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen