Volmacht afgegeven voor het overlijden

Volmacht afgegeven voor het overlijden

Home » Volmacht afgegeven voor het overlijden
8.5
De erflater heeft voor het overlijden een volmacht verstrekt. Is deze nog geldig?

Nee, door het overlijden komt de volmacht te vervallen. Hier kan je geen gebruik meer van maken.

Volmacht

Je hebt een volmacht om namens iemand anders de financiële zaken te regelen. Nadat die persoon komt te overlijden wil jij op grond van die volmacht de erfenis afhandelen. Dit is niet mogelijk. Deze vertegenwoordiging geldt voor tijdens het leven. Op het moment dat iemand overlijdt, ontstaat een nieuwe situatie. De volmacht komt dan te vervallen. Dit geldt ook voor levenstestamenten. Eigenlijk is het heel simpel. Met een volmacht handel je namens iemand anders. Je kan nooit meer bevoegdheden hebben dan de persoon die jij vertegenwoordigt. Als die dus is overleden dan heeft die persoon geen bevoegdheden meer. Daarvoor vervalt de volmacht.

volmacht

Alleen in een testament of een executeursbenoeming kan je de bevoegdheid krijgen om namens de overledene de erfenis af te handelen.

Voorbeeld: jij bent erfgenaam van een familielid. Dit familielid heeft vlak voor het overlijden een volmacht gegeven aan een broer of zus. Vervolgens wil die broer of zus op grond van de volmacht de erfenis afhandelen. Dat is niet mogelijk. Ook niet als de erflater ervan uitging dat het voldoende was. De erfgenamen moeten gezamenlijk de erfenis afhandelen.

Einde van de volmacht

In artikel 3:72 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld in welke gevallen een volmacht komt te vervallen. Dat is onder andere het geval bij overlijden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om het te laten vervallen:

  • als de volmachtgever onder curatele is gesteld, failliet is verklaard of in de wettelijke schuldsanering zit;
  • als de gevolmachtigde onder curatele is gesteld, failliet is verklaard of in de wettelijke schuldsanering zit;
  • door herroeping van de volmachtgever;
  • door opzegging van de gevolmachtigde.

Boedelvolmacht

De erfgenamen kunnen gezamenlijk een boedelvolmacht aan één van de erfgenamen geven of aan iemand anders. De boedelgevolmachtigde kan dan namens de erfgenamen de erfenis afhandelen. Zo voorkom je ook dat de erfgenamen telkens met elkaar in overleg moeten en alle erfgenamen overal voor moeten tekenen. Het versnelt de afhandeling van de erfenis.

Situatie voor 2003

In 2003 is een wetswijziging geweest in het erfrecht. Voor die tijd was het wel mogelijk om iemand een schriftelijke volmacht te geven voor het afhandelen van de erfenis. Na 1 januari 2003 is dat niet meer mogelijk en kan het alleen via een testament of executeursbenoeming.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis