Dossier Holding: voordeel fiscale eenheid verliesverrekening

Dossier Holding: voordeel fiscale eenheid verliesverrekening

Home » Dossier Holding: voordeel fiscale eenheid verliesverrekening
8.6
Wat is verliesverrekening en wat is het fiscale voordeel?

Bij verliesverrekening kan je via een holding de winsten en verliezen van alle werkmaatschappijen met elkaar verrekenen. Je moet dan wel een fiscale eenheid aanvragen.

Voordeel fiscale eenheid: verliesverrekening

Belasting

Als je verschillende bedrijfsplannen hebt kan je die in de loop van de tijd in verschillende BV’s onderbrengen. Dat doe je bijvoorbeeld om risico’s te spreiden. Een belangrijk voordeel van een holding is dat je de winsten en verliezen van de werkmaatschappijen bij elkaar kan optellen. Je noemt dit verliesverrekening. Nu kan je deze verschillende bedrijven weer samenvoegen in een fiscale eenheid.

Voorbeeld verliesverrekening

Stel je voor dat BV Bal.com een succesvolle webwinkel is. Die BV hangt onder de Holding Spreiding BV. Je nieuwe bedrijf gaat online reizen verkopen, onder boeking.com. In de eerste jaren maak je vermoedelijk in boeking.com alleen maar verlies. Als je nu boeking.com ook onder de Holding Spreiding BV hebt hangen kan je de verliezen van Boeking.com verrekenen met de winsten van Bal.com.

Dat werkt als volgt. Als de holding meer dan 95% van de aandelen bezit in de werkmaatschappij kan je een fiscale eenheid aanvragen. Daardoor kan je de winsten en verliezen van alle dochters van Spreiding BV samen laten komen in Spreiding BV. De onderliggende BV’s Boeking.com en Bal.com betalen zelfstandig geen belasting. Spreiding BV doet de aangifte en betaalt de belastingen. Maar Spreiding BV betaalt alleen belasting over het verschil van de winst van de ene BV na aftrek van het verlies van de andere BV.

Wil je dit met meer mensen opzetten? Dan moet je boven Spreiding BV nog weer persoonlijke holdings plaatsen. Die bezitten vermoedelijk niet 95% of meer dan aandelen Spreiding en komen dus niet in aanmerking voor een fiscale eenheid.
Een ander voordeel is dat transacties tussen de verschillende onderdelen van de fiscale eenheid niet fiscaal belast zijn. Ze worden fiscaal genegeerd.

Formele zaken

Formeel moet je niet alleen 95% van de aandelen bezitten. Je moet ook 95% van de zeggenschap hebben en recht op 95% van het kapitaal.
Dochterondernemingen voor de fiscale eenheid hoeven niet in Nederland gevestigd te zijn. Ze mogen ook in andere EU landen gevestigd zijn. Je kan deze constructie dus ook heel goed gebruiken als je gaat exporteren naar het buitenland. Dit is uitgemaakt door het Gerechtshof Amsterdam in 2014.

Nadelen fiscale eenheid

Er zijn ook fiscale nadelen bij het opzetten van een holding. De investeringsaftrek is hoger voor kleine ondernemingen. De investeringsaftrek neemt af naarmate het investeringsbedrag hoger is. Indien je nu verschillende ondernemingen fiscaal samenvoegt zal je eerder in die lagere schalen terecht komen. Er is onder andere minder snel recht op kleinschaligheidsaftrek. Die loopt in 2020 tot iets boven de € 58.000 aan investeringen.
Alle BV’s zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100% van de belastingschulden. De spreiding van risico’s voor aansprakelijkheid wordt dus teniet gedaan voor de fiscus.

Aanvragen bij Belastingdienst

Je kan zowel voor de Vennootschapsbelasting als de BTW een fiscale eenheid aanvragen. De hiervoor beschreven situatie is voor de vennootschapsbelasting. Op de site van De Belastingdienst staan verschillende aanvraagformulieren. Zoek op “fiscale eenheid” .

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Holding