Verliesverrekening VPB

Verliesverrekening VPB

Home » Woordenboek » Verliesverrekening VPB
8.6

Wat is een verliesverrekening VPB?

De verliesverrekening is een fiscale regeling waarmee je verlies van een BV of besloten vennootschap kunt verrekenen met de winst die is gemaakt uit andere boekjaren. Hierdoor hoef je minder vennootschapsbelasting (VPB) te betalen. Ook wel verliescompensatie. Deze regeling geldt alleen voor de vennootschapsbelasting.

Twee manieren van verrekenen

Belasting

Verliesverrekening kan op twee manieren:

  1. Het verlies van het jaar verreken je met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Ook wel Carry back of achterwaartse verliesverrekening.
  2. Je verrekent het verlies met de winsten van maximaal 6 jaren terug. Ook wel Carry forward of voorwaartse verrekening.

Voorwaarden

Let op: verrekening mag niet altijd. De Belastingdienst stelt er namelijk voorwaarden aan en stelt de verliezen vast met een beschikking, die meestal tegelijk met de aanslag vennootschapsbelasting wordt gegeven.

Alleen verliezen die met een beschikking zijn vastgesteld kun je verrekenen. Tegen de beschikking kan je binnen zes weken bezwaar maken als je het daar niet mee eens bent. Een voorlopige verliesverrekening is ook mogelijk.

  • Het meervoud van verliesverrekening VPB is verliesverrekeningen

Lees meer over Verliesverrekening VPB op Belastingdienst