Verrekening

Verrekening

Home » Woordenboek » Verrekening
8.6

Wat is een verrekening?

Verrekening is het in mindering brengen van kosten of schulden op een vordering. Je kan bijvoorbeeld verrekenen met een nalatenschap. Dat is een manier om de nalatenschap kleiner te maken, zodat de erfgenamen minder erfbelasting hoeven betalen.

Bijvoorbeeld uitvaartkosten. Ook kun je schenkingen op papier die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan verrekenen met de erfenis. Een vorm van verrekening is bijvoorbeeld toerekening van schulden.

  • Het meervoud van verrekening is verrekeningen