Verrekening

Verrekening

Home » Woordenboek » Verrekening
8.3

Betekenis Verrekening

Verrekening is het in mindering brengen van kosten of schulden op een vordering. Je kan bijvoorbeeld verrekenen met een nalatenschap. Hierdoor wordt de nalatenschap kleiner en zijn erfgenamen minder erfbelasting verschuldigd.
Bijvoorbeeld uitvaartkosten. Ook kan je schenkingen op papier die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan verrekenen met de erfenis.
Zie ook toerekening van schulden.