Bij doorhalen hypotheek is één naam voldoende

Bij doorhalen hypotheek is één naam voldoende

Home » Bij doorhalen hypotheek is één naam voldoende
8.6
Waarom is er maar één naam nodig bij een hypotheekroyement?

De opdracht voor het doorhalen van de hypotheek komt formeel van de bank. Die is immers de hypotheekhouder. De bank doet dat op verzoek van een belanghebbende. Het is dus ook bij een hypotheek op twee namen, voldoende als één naam is opgegeven.

Niet samen tekenen

Royement of Doorhalen

Jullie hebben de hypotheek op twee namen staan. Toch hoef je niet samen te tekenen voor het royement van de hypotheek. De notaris heeft maar één naam nodig. Het is voldoende als één van jullie beiden tekent, als die maar belanghebbende is.

Hoe minder mensen er in de akte komen, hoe goedkoper. Van iedere persoon in de akte moet de notaris een bevestiging van de identiteit hebben en de gegevens controleren in (betaalde) registers. Het scheelt dus in de kosten als er maar één persoon de aanvraag indient. Bij ons doe je dat via iDIN en dat is 100% online en gratis.

Hoe minder mensen, hoe sneller. We hoeven dan in het proces niet te wachten op gegevens van twee mensen. Ook kunnen we alle correspondentie en dergelijke richten aan één persoon. Zo blijft het overzichtelijk en eenvoudig.

Jij bent niet de opdrachtgever

Formeel gezien geeft de bank de opdracht om de hypotheek uit te schrijven. De bank is de hypotheekhouder. Jij bent de belanghebbende. Daarom betaal jij de factuur. Maar omdat je niet de opdrachtgever bent, maakt het ook niet uit hoeveel mensen er op de akte staan.

Het enige dat nodig is, dat is dat de bank die hypotheek kan terugvinden. Dat doen ze op het adres waar die op ingeschreven staat.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Hypotheek royement