Let op, afschaffing jubelton eind 2022

Let op, afschaffing jubelton eind 2022

Home » Let op, afschaffing jubelton eind 2022
8.6
Wordt de jubelton afgeschaft?

Ja, per 2023 wordt de jubelton verlaagd. Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om een jubelton te schenken voor de eigen woning.

Streep door de jubelton

Op dit moment (2022) geldt de verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning nog. Dit is een belastingvrij bedrag dat je mag schenken voor de aankoop, aflossing hypotheek, verbouwing of verduurzaming van de eigen woning. Deze vrijstelling is in 2022 106.671. Ook wel bekend als de jubelton.

Het kabinet heeft aangekondigd deze verruimde vrijstelling te schrappen. Vanaf 1 januari 2023 wordt de verruimde vrijstelling verlaagd naar € 28.947,-. Dit is ongeveer even hoog als de oude eenmalig verruimde vrijstelling van ouders naar kinderen. Vanaf 2024 vervalt de vrijstelling voor de eigen woning helemaal.

Wat kan je doen als je nog gebruik wilt maken van de vrijstelling?

afschaffing

Wil je nog gebruik maken van deze vrijstelling? Dan moet je snel in actie komen. Je hebt nog tot einde 2022 de tijd om een schenkingsovereenkomst op te stellen. De ontvanger heeft dan tot eind 2024 de tijd om de schenking te besteden.

Wat je kan doen is het volgende: maak nu een schenkingsovereenkomst met een toezegging voor het bedrag dat jij kan missen. Als het kind dat niet binnen de termijn besteed gaat de schenking niet door. Dat is ook opgenomen in de schenkingsovereenkomst. Jij betaalt het bedrag pas uit, als vast staat dat het kind het gaat besteden. Op deze manier stel je jouw recht veilig tot eind 2024. 

Ons advies is om dit snel te regelen. Er is een kans dat bij het bekendmaken van de nieuwe regels ook direct de mogelijkheid voor het vooruitschuiven van de besteding wordt opgeheven. Bestaande rechten zullen worden gerespecteerd heeft het kabinet aan de kamer toegezegd. Zorg dus dat jij behoort tot de groep met bestaande rechten

In het huidige wetsvoorstel wordt voorgesteld om de spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor schenkingen eigen woning die voor het eerst in 2023 worden gedaan. In dit voorstel willen ze de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan, ook beperken tot 2 jaar.

Waarom afschaffing vanaf 2024?

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet logisch was, maar een verlaging wel. Ook derden kunnen in 2023 nog gebruik maken van de verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Vanaf 2024 geldt deze vrijstelling alleen nog voor ouders die aan hun kind schenken.

Andere vrijstellingen gebruiken

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet. Het is vanaf 2024 voor derden ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en zou €7 miljoen per jaar opleveren.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?