Let op, afschaffing jubelton eind 2022

Let op, afschaffing jubelton eind 2022

Home » Let op, afschaffing jubelton eind 2022
8.6
Is de jubelton afgeschaft?

Ja, per 2023 is de jubelton flink verlaagd. Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om belastingvrij voor de eigen woning te schenken.

Streep door de jubelton

Vanaf 1 januari 2023 geldt de verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning van ruim één ton niet meer. Dit was een belastingvrij bedrag dat je mocht schenken voor de aankoop, aflossing hypotheek, verbouwing of verduurzaming van de eigen woning. Deze vrijstelling was in 2022 € 106.671. Ook wel bekend als de jubelton.

Deze verruimde vrijstelling is geschrapt. Vanaf 1 januari 2023 is de verruimde vrijstelling verlaagd naar € 28.947,-. Dit is even hoog als de eenmalig verruimde vrijstelling van ouders naar kinderen. Vanaf 2024 is de vrijstelling volledig geschrapt voor de eigen woning.

Is het nog mogelijk om gebruik te maken van de jubelton?

afschaffing

Nee, het is vanaf 2024 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Alleen de algemene verruimde vrijstelling voor kinderen is nog te gebruiken.

Waarom afschaffing vanaf 2024?

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 1 januari 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet logisch was, maar een verlaging wel. Ook derden kunnen in 2023 nog gebruik maken van de verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Vanaf 2024 geldt deze vrijstelling alleen nog voor ouders die aan hun kind schenken.

Andere vrijstellingen gebruiken

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 is de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet. Het is vanaf 2024 voor derden ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en zou €7 miljoen per jaar opleveren.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?