Jubelton

Jubelton

Home » Woordenboek » Jubelton
8.6

Wat is een jubelton?

Schenken van geld

De jubelton, een populaire benaming voor de maximale belastingvrije schenking die je kunt doen voor de aankoop van een eigen woning. Het bedrag begon op € 100.000 (een ton) en is jaarlijks geïndexeerd.
In het eerste experimentele jaar was de schenking alleen voor ouders aan hun kinderen. Sinds de latere definitieve versie kon je het geld aan iedereen schenken. Sinds 1 januari 2023 is dit bedrag flink verlaagd, naar maximaal € 28.947,-. Vanaf 1 januari 2024 is deze vrijstelling helemaal afgeschaft.

Het woord verjubelen ziet op het verbrassen van geld. In het verleden vooral gebruikt in combinatie met het er doorheen jagen van overheidsgeld. De maatregel kost de overheid honderden miljoenen die overwegend bij de rijkere Nederlanders terecht komen.

  • Het meervoud van jubelton is jubeltonnen