Promesse disconto in oud testament

Promesse disconto in oud testament

Home ยป Promesse disconto in oud testament
8.6
Wat is het promessedisconto in een testament?

Het promessedisconto is een rente die vroeger werd vastgesteld door De Nederlandsche Bank. Deze is bij wettelijke regel vervangen door een nieuwe rente. In oudere testamenten zie je deze rente nog wel staan. Die is nu automatisch vervangen.

Promesse disconto in oud testament

promesse disconto

In oude testament met een ouderlijke boedelverdeling (OBV) werden de kindsdelen in vruchtgebruik gegeven aan de langstlevende. Hierbij is vaak opgenomen dat over de kindsdelen het promesse disconto aan rente moet worden berekend. Al dan niet met een toeslag. Het promesse disconto is een rentebegrip uit de tijd van de gulden en waarin de Nederlandsche Bank nog de rente vaststelde. Die rente bestaat niet meer. Daarom heeft de Staatssecretaris een besluit genomen, welke rente hiervoor van rechtswege in de plaats is gekomen.
Je moet gebruik maken van de depositorente van de Europese Centrale Bank.

Verouderd testament met promesse disconto wijzigen

Testamenten met dit soort bepalingen zijn achterhaald. Het wettelijk erfrecht voorziet tegenwoordig al in een bepaling waarbij de langstlevende het vruchtgebruik heeft over de kindsdelen. Van rechtswege is hier rente over verschuldigd en bovendien kunnen de kinderen afwijken van deze rentepercentages. Het moderne wettelijk erfrecht geeft hier de erfgenamen dus meer mogelijkheden dan de oude testamenten met een dergelijke bepaling.

Heb jij zo’n oud testament? Dan kun je deze eventueel herroepen of een nieuwe testamenten opstellen. In het nieuwe testament kan je bijvoorbeeld ook besluiten om de kinderen in eerste instantie een legaat te geven. Daarmee is de langstlevende beter beschermd en heeft de partner meer vrijheid. Bovendien kun je in een nieuw testament ook direct een bepaling (WLZ clausule) opnemen om te voorkomen dat het geld moet worden besteed aan de eigen bijdrage in een verzorgingstehuis.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis