De BV en de UBO

De BV en de UBO

Home ยป De BV en de UBO
8.6
Wie is de UBO van een BV?

De UBO is degene die meer dan 25% belang houdt in de BV. Als die er niet is wordt er een Pseudo-UBO benoemt, dat zijn meestal de bestuursleden.

De BV en de UBO

Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. De UBO is een natuurlijk persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

De UBO van een BV is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, het stemrecht of het eigendomsbelang heeft;
  • op een andere manier feitelijke zeggenschap over de BV kan uitoefenen.
Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Meestal zal de UBO van een BV kunnen worden gebaseerd op het eerste criterium. In binnenlandse verhoudingen is dat meestal niet ingewikkeld. Wanneer er twijfel bestaat wie de UBO van een BV is, worden de bestuursleden als UBO aangemerkt. Dit wordt ook wel de Pseudo-UBO genoemd.

Pseudo-UBO

Als het niet duidelijk is wie de UBO is heeft men hier een andere oplossing voor gevonden. We noemen dat de pseudo-UBO. Bij een BV zijn dit dan de statutaire bestuurders. Deze omweg is nodig omdat volgens de regels iedere organisatie een natuurlijk persoon moet opgeven die UBO is. In de praktijk heeft geen van de bestuurders de zeggenschap om bijvoorbeeld de statuten te wijzigen. De notaris geeft de personen door als pseudo-UBO in het UBO-register

Geen UBO bij beursvennootschap

Bij een beursgenoteerde onderneming is geen UBO. Dit geldt ook voor de 100% dochtermaatschappij van een beursvennootschap.

De UBO van een BV met een STAK

Bij een BV met een STAK bekijk je eerst de positie van de certificaathouders. Een UBO is dan een certificaathouder met een eigendomsbelang van meer dan 25% via hun certificaten. Alle certificaathouders met een dergelijk belang zijn in ieder geval UBO van de BV.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV