Beide ouders overleden, 2 VvE’s nodig?

Beide ouders overleden, 2 VvE’s nodig?

Home » Beide ouders overleden, 2 VvE’s nodig?
8.6
Beide ouders zijn overleden. Heb ik nu 2 verklaringen van erfrecht nodig of kan het in 1?

Je hebt 2 verklaringen van erfrecht nodig. Beide ouders hebben immers ieder hun eigen erfgenamen. Die erfgenamen kunnen in sommige situaties van elkaar verschillen.

Twee verklaringen van erfrecht

In het geval dat beide ouders zijn overleden, heb je twee verklaringen van erfrecht nodig. Dat komt omdat in de twee overlijdens niet dezelfde erfgenamen zitten. In het eerste overlijden is in ieder geval de langstlevende erfgenaam. Bovendien staat het niet op voorhand vast dat in beide gevallen dezelfde kinderen zijn. Jouw moeder kan bijvoorbeeld al een kind hebben voordat ze met je vader is getrouwd, of andersom. Dus de notaris moet twee verschillende onderzoeken doen en twee verklaringen opstellen.

Werkwijze DoeHetZelfNotaris / Notariële Diensten

beide ouders

Wij vragen om een tweede verklaring als wij in het Kadaster constateren dat er een verkeerde naamstelling is. We bieden dan een tweede verklaring aan met korting. Bovendien is het proces iets eenvoudiger. Je hoeft geen kopie ID op te sturen bijvoorbeeld. Want je hebt je immers al eerder gelegitimeerd.

Het zijn wel twee opdrachten, met twee facturen en twee informatiestromen. Soms leest het een beetje alsof wij ervan uitgaan dat jij nog niet alles wist. Maar per saldo doen we het graag en dus heel voordelig.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht