Kan ik meer executeurs benoemen of aanwijzen?

Kan ik meer executeurs benoemen of aanwijzen?

Home » Kan ik meer executeurs benoemen of aanwijzen?
8.4
Kan ik meerdere executeurs benoemen?

Ja, je kan meerdere executeurs benoemen. Je kan ze tegelijk benoemen. Dan zijn de executeurs gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen. Je kan ze ook na elkaar benoemen, dat is dan een ‘reserve-executeur’. Als de eerste executeur de erfenis niet wil/kan afhandelen, dan is de volgende executeur bevoegd.

Twee of meer executeurs benoemen of aanwijzen

In jouw testament kan je iemand aanwijzen als executeur. Die persoon gaat jouw nalatenschap beheren en afwikkelen nadat je komt te overlijden. Hoeveel personen kan je eigenlijk benoemen als executeur? Zit daar een maximum aan en hoe gaat het als er mede-executeurs zijn?

Verschillende executeurs

Brief

Je kunt meerdere executeurs benoemen in jouw testament. Je bent dus niet verplicht om één executeur te benoemen. Dat neemt niet weg dat je kan volstaan met het benoemen van één executeur. De wet geeft geen maximum voor het aantal executeurs dat je mag benoemen.

Het is vanzelfsprekend niet altijd praktisch om heel erg veel personen (tegelijk) als executeur te benoemen. Als je ervoor kiest om meerdere executeurs te benoemen, kan het verstandig zijn om in jouw testament een duidelijke taakverdeling te maken. Dan is het voor alle betrokkenen duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is.

Zelfstandig bevoegd

De hoofdregel is dat iedere executeur alle werkzaamheden alleen mag uitvoeren, tenzij het testament anders bepaalt. Als je verschillende executeurs hebt benoemd en na jouw overlijden een mede-executeur ontbreekt, blijft de andere benoemde executeur bevoegd om als executeur op te treden. In jouw testament kan je daarvan afwijken.

Samen bevoegd

In plaats van zelfstandige bevoegdheid, kan je in jouw testament bepalen dat de mede-executeurs slechts samen bevoegd zijn om op te treden als executeur. Als in dat geval een mede-executeur ontbreekt, is de overblijvende executeur niet meer bevoegd om als executeur te handelen. Ook hier geldt dat je in jouw testament een andere regeling kan opnemen.

Ruzie tussen mede-executeurs

Het is niet ondenkbaar dat de benoemde personen onderling ruzie kunnen krijgen over wie wat nu moet of mag uitvoeren. Bij meningsverschillen over wie welke taken moet uitoefenen, beslist de kantonrechter op verzoek (met een verzoekschrift) van een executeur. De kantonrechter mag dan een taakverdeling vaststellen en het executeursloon verdelen. Dat kan overigens ook al in het testament zijn bepaald, waardoor een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter (meestal) niet nodig zal zijn.

Vervangende executeurs

Je kunt in plaats van mede-executeurs een vervangende executeur benoemen. Die executeur volgt de eerste executeur op als de eerste niet wil of kan optreden als executeur. Daarnaast kan je opnemen dat de executeur bevoegd is om een mede-executeur of opvolger aan te wijzen. Hiermee kan je meer in de hand houden wie uiteindelijk jouw erfenis mag gaan afwikkelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen