De langstlevende partner als executeur

De langstlevende partner als executeur

Home ยป De langstlevende partner als executeur
8.5
Waarom zou ik mijn partner een afwikkelingsbewind geven?

Omdat de langstlevende partner de erfenis beheert. Die heeft dus de consequenties van de besluiten die worden genomen over de nalatenschap.

Je partner een afwikkelingsbewind geven

Rechter vonnis

In een testament kan je een executeur aanwijzen. Daarbij kan je kiezen voor verschillende bevoegdheden voor die executeur. De meest vergaande bevoegdheid is het afwikkelingsbewind. Waarom zou je nou juist de langstlevende partner die bevoegdheid geven?

De langstlevende heeft wettelijk het recht op de erfenis terwijl de andere erfgenamen een vordering op de langstlevende krijgen. Die kunnen ze pas opeisen bij overlijden van die langstlevende. Ook in een testament is dit met varianten meestal de gekozen weg. Waarbij de opeisbaarheid soms ruimer is, zoals bij opname in een zorginstelling.

Partner als executeur

De langstlevende blijft dus in het huis wonen en beschikt over de spullen. Dan is het verstandig om die langstlevende ook zo ruim mogelijke bevoegdheden te geven. Die kan dan zelfstandig alle besluiten nemen. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat in de praktijk die langstlevende niet zal overleggen met de andere erfgenamen. Maar juridisch gezien, heeft bij conflicten de langstlevende het voor het uiteindelijk zeggen. Je partner als executeur kan hem of haar helpen als er discussies ontstaan. Helaas zijn er bij de afwikkeling van erfenissen vaak emoties die de kop op steken.

Verwacht je veel discussie na je overlijden? Ook dan is het zeker het overwegen waard om de executeur ruime bevoegdheden te verstrekken.

Reden voor een testament

Reden om een testament op te stellen. De mogelijkheid om een executeur aan te wijzen en de bevoegdheden daarvan te bepalen is vaak een reden om een testament op te stellen. Ook voor getrouwden met kinderen kan dit alsnog een reden zijn om een testament te maken. Dan staat vast hoe later de erfenis afgehandeld gaat worden.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen