Identiteitsgegevens in de akten

Identiteitsgegevens in de akten

Home » Identiteitsgegevens in de akten
8.6

Gegevens in de akte

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer verplicht om de aard en het nummer van het identiteitsdocument in een akte te vermelden. De aard van het identiteitsbewijs is bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. De notaris mag deze gegevens niet meer in de akte opnemen. Ditzelfde geldt voor volmachten die aan de akte worden gehecht.

identiteitsgegevens

Door een wijziging van artikel 39 lid 1 van de Wet op het notarisambt (Wno) is dit niet meer nodig. Ook vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit vanaf 1 januari 2023 ook niet meer toegestaan.

In artikel 39 Wno is bepaald dat de notaris de identiteit van de personen die de eerste keer voor hem verschijnen vaststelt aan de hand van een identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Door deze wijziging is er voor de notaris een administratieve verplichting vervallen die niet bijdraagt aan meer rechtszekerheid of fraudepreventie. De notaris blijft wel verplicht om de identiteit van de cliënt te verifiëren. Door deze controle is niet meer verplicht dat de identiteitsgegevens in de akte komen te staan. Het is dus wel van belang voor het dossier van de notaris en het blijft verplicht om de gegevens wel te controleren, maar deze komen niet meer in de akte te staan. Ga je naar de notaris, dan moet je zorgen voor een in Nederland geldig ID-bewijs.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris