Toeslagenslachtoffer overlijdt. Wat nu?

Toeslagenslachtoffer overlijdt. Wat nu?

Home » Toeslagenslachtoffer overlijdt. Wat nu?
8.5
Hoe zit het met de compensatievergoeding als een toeslagenslachtoffer overlijdt?

De vergoeding voor de schade als gevolg van de toeslagenaffaire behoort tot de erfenis. Dat is niet zeker voor de immateriële component.

Schadevergoeding toeslagen

Toeslagenslachtoffer

Tienduizenden ouders hebben recht op een schadevergoeding voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het toeslagenschandaal. Gelet het aantal mensen dat hiervoor in aanmerking komt is het statistisch niet onwaarschijnlijk dat iemand zal overlijden in afwachting van de vergoeding. Hoe zit het dan? Maakt de schadevergoeding voor een toeslagenslachtoffer onderdeel uit van de erfenis?

Schadevergoeding hoort bij de erfenis

Een erfenis is een overgang van alle schulden en bezittingen van de overledene aan de erfgenamen. Juridisch is het overgang onder algemene titel op grond van art. 3:80 BW. Over het algemeen is aanvaard dat een schadevergoeding behoort bij de erfenis op grond van art. 4:182 BW. Een voorwaarde is wel dat de claim al is ingediend voor het overlijden!

Immateriële component mogelijk niet

De schadevergoeding voor gedupeerden van de toeslagenaffaire bestaat uit verschillende componenten. Een van die onderdelen is de immateriële schadevergoeding. Dat wil zeggen een vergoeding voor de ellende die je hebt meegemaakt. Juristen zijn het er niet over eens of ook die vergoeding in een erfenis zou vallen. Dat komt omdat die aan de persoon is gekoppeld die de ellende heeft meegemaakt. Die is overleden. De erfgenamen hebben dat leed niet zelf meegemaakt. De wetsgeschiedenis van het vereffen van schadevergoeding zegt dat dit bedrag niet in een erfenis valt. Vooraanstaande juristen beweren echter het tegendeel.

De immateriële component van de schadevergoeding is € 500 per half jaar met een maximum van € 5.000.

De berekening voor de compensatie is te vinden bij de Belastingdienst – compensatieregeling.

Let op met schulden in de erfenis

Bij een erfenis uit de toeslagenaffaire is nog een tweede risico. Als je een erfenis aanvaardt bestaat die uit bezittingen en schulden. Veel toeslagenouders hebben veel schulden. Als je een erfenis aanvaardt met meer schulden dan bezittingen, dan ben jij aansprakelijk voor die schulden. Je kan kiezen voor beneficiair aanvaarden, dat is het aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Je kan dan in ieder geval wachten tot er een definitief besluit is genomen over de schadevergoeding. Houd er in dit geval wel rekening mee dat je niets uit de erfenis kan meenemen. Eventuele inboedel en dergelijke zal je dus op moeten slaan.

Toeslagenslachtoffer ben je dus ook na je dood

Zoals je kan zien heeft de toeslagenaffaire zelfs gevolgen als het toeslagenslachtoffer is overleden. Kijk uit met het aanvaarden van een dergelijke erfenis.

Een extra zuur punt: over de schadevergoeding betaal je als nabestaande erfbelasting.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis