Dossier ANBI: Verplicht vergaderingen houden voor ANBI-status?

Dossier ANBI: Verplicht vergaderingen houden voor ANBI-status?

Home » Dossier ANBI: Verplicht vergaderingen houden voor ANBI-status?
8.4
Moeten wij jaarlijks verplicht vergaderingen houden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status?

Nee, dat is niet wettelijk verplicht. In de statuten van de ANBI kan worden bepaald hoe vaak en wanneer het bestuur of de leden moeten vergaderen. Het is wel gebruikelijk om regelmatig te vergaderen, maar dus niet verplicht.

Vergaderplicht voor ANBI?

ANBI Logo

Het is niet wettelijk verplicht dat je voor de ANBI-status om de zoveel tijd (steeds jaarlijks) moet vergaderen. Dat geldt voor het bestuursvergadering en de Algemene Vergadering van de leden van een vereniging die een ANBI is. Een ANBI-stichting mag geen leden hebben en mag dus ook geen ledenvergadering houden.

Als verenigingsbestuur en stichtingsbestuur mag je vergaderen zo vaak als dat wenselijk is. In de statuten van de ANBI kan, als dat wenselijk is, worden bepaald hoe vaak en wanneer het bestuur of de leden (jaarlijks) moeten vergaderen. Het is wel gebruikelijk dát er een minimaal een jaarvergadering plaatsvindt.

Beleidsplan

Let wel op: als ANBI moet je een actueel beleidsplan opstellen, waarin staat beschreven hoe de ANBI haar doelstelling bereikt. Om te onderbouwen hoe je die doelstelling bereikt kan het geen kwaad om daarin op te nemen dat het bestuur in ieder geval een bepaald aantal keer per jaar vergadert.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?