Groninger akte

Groninger akte

Home » Woordenboek » Groninger akte
8.6

Wat is een groninger akte?

Een Groninger akte is een akte van levering van een onroerende zaak. In deze akte is bepaald dat de onroerende zaak wel alvast wordt geleverd aan de koper, maar dat deze de koopprijs op een later moment betaalt. Ook de ontbindende of opschortende voorwaarden die in de koopovereenkomst zijn opgenomen lopen nog. In de Groninger akte staat een uiteindelijk datum opgenomen waarop de koper de koopprijs moet betalen. Op die datum moeten ook de ontbindende voorwaarden zijn vervallen.

Te koop

Als de koopprijs niet op tijd is voldaan kan verkoper de levering ontbinden. De eigendom gaat dan weer terug naar de verkoper.

Deze Groninger akte kun je gebruiken voor fiscale redenen. De koop en levering liggen namelijk op verschillende data. Bijvoorbeeld als er een tariefwijziging voor de overdrachtsbelasting is.

  • Het meervoud van groninger akte is groninger aktes