Royementsakte

Royementsakte

Home » Woordenboek » Royementsakte
8.4

Wat is een royementsakte?

kadaster

De royementsakte is de notariële akte waarmee de aantekening in het kadaster van een hypotheek is uitgeschreven.

Bij de koop van een woning wordt de hypotheek ingeschreven in het kadaster. Na het volledig aflossen van een hypotheek verdwijnt die hypotheek echter niet automatisch uit het kadaster.

Door het laten opstellen en inschrijven van een royementsakte is de hypotheek geroyeerd of doorgehaald in het hypotheekregister van het kadaster. Dat kan je doen als de hypotheeklening volledig is afgelost of als je jouw woning gaat verkopen.

  • Het meervoud van royementsakte is royementsaktes