Royementsakte

Royementsakte

Home » Woordenboek » Royementsakte
8.6

Wat is een royementsakte?

royementsakte

De royementsakte is de notariële akte waarmee de aantekening in het kadaster van een hypotheek is uitgeschreven.

Bij de koop van een woning wordt de hypotheek ingeschreven in het kadaster. Na het volledig aflossen van een hypotheek verdwijnt die hypotheek echter niet automatisch uit het kadaster.

Door het laten opstellen en inschrijven van een royementsakte is de hypotheek geroyeerd of doorgehaald in het hypotheekregister van het Kadaster. De akte heet ook wel een Akte van doorhaling.

Je kan dat doen als de hypotheeklening volledig is afgelost of als je het object gaat verkopen. Soms bestaat een hypotheek uit verschillende delen. Je moet dan ieder deel afzonderlijk laten doorhalen. Een goed voorbeeld is een hypotheek die is uitgebreid met een starterslening. Je kan ook alleen de starterslening laten doorhalen.

  • Het meervoud van royementsakte is royementsaktes