Gezagsregister

Gezagsregister

Home » Woordenboek » Gezagsregister
8.6

Wat is het gezagsregister?

Kind

Het gezagsregister is een openbaar register waarin wordt bijgehouden wie het gezag over een minderjarig kind uitoefent. Het gaat om het gezag als geen van beide ouders dit meer uitoefent.
Bijvoorbeeld als er sprake is van een voogd. Een uittreksel uit het register kun je schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hiervoor moet je de naam, geboortedatum en geboorteplaats van het minderjarige kind hebben. Sommige mensen noemen dit register ook het voogdijregister.

Het gezagsregister is een openbaar register. Wil je een voogd aanwijzen, zonder dat dit openbaar wordt, dan moet je de voogdij regelen via de notaris.

Daarnaast kan je ook bij de gemeente een uittreksel van de basisregistratie personen aanvragen. Op dat uittreksel staat vermeld wie het gezag uitoefent.

  • Het meervoud van gezagsregister is gezagsregisters

Lees meer over Gezagsregister op rechtspraak.nl