Betekenis Parentele stelsel

Het parentele stelsel is het wettelijke stelsel dat geldt als de erflater geen testament heeft gemaakt. De wet verdeelt in dat geval de versterferfgenamen in vier categorieën van verwanten die ieder achtereenvolgens recht hebben op de erfenis. Zie hiervoor de wettelijke verdeling erfenis. Door het opstellen van een testament kan worden afgeweken van het parentele stelsel.

  -   Meervoud van Parentele stelsel: parentele stelsels

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Maak nu een testament