Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Home » Woordenboek » Tegenstrijdig belang
8.6

Wat is het tegenstrijdig belang?

Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die overeenkomst (financieel) nadelig is voor de BV.

Voor de BV en NV geldt dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet mag deelnemen aan de besluitvorming. Doet hij dat alsnog, dan is het genomen besluit vernietigbaar.

Bij stichtingen en verenigingen mag de bestuurder met een tegenstrijdig belang wel besluiten. In de statuten kan je daarvan afwijken. Ook kan daarin (of in een bestuursreglement) worden bepaald wanneer er sprake is van een tegenstrijdig belang. Let er wel op dat de bestuurder die de (statutaire) regeling overtreedt, alsnog de rechtspersoon mag vertegenwoordigen (dus de overeenkomst kan sluiten). De stichting of vereniging is dan gewoon gebonden aan de overeenkomst. Mogelijk kan de bestuurder aansprakelijk zijn voor de schade die de rechtspersoon lijdt door het besluit.

  • Het meervoud van tegenstrijdig belang is tegenstrijdige belangen