Rechtsopvolger

Rechtsopvolger

Home » Woordenboek » Rechtsopvolger
8.6

Wat is een rechtsopvolger?

Recht of Wet

Een rechtsopvolger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die goederen verkrijgt van zijn of haar voorganger. De rechtsopvolger krijgt hier de rechten en/of verplichtingen over.

Je kan op twee manier verkrijgen: onder algemene titel of onder bijzondere titel. Bij verkrijging onder algemene titel volg je de voorganger op in zijn gehele vermogen of een evenredig deel daarvan. Bij verkrijging onder bijzondere titel volg je de voorganger op door overdracht, verjaring of onteigening.

  • Het meervoud van rechtsopvolger is rechtsopvolgers

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 3:80 van het Burgerlijk Wetboek.

Lees meer over Rechtsopvolger op Wikipedia

.