Liquiditeitstoets

Liquiditeitstoets

Home » Woordenboek » Liquiditeitstoets
8.5

Wat is een liquiditeitstoets?

Rekenmachine delen

Een liquiditeitstoets is een onderzoek om te controleren of er na de winstuitkering nog voldoende geld in kas zit. Met de liquiditeitstoets nemen de aandeelhouders de verantwoordelijkheid op zich voor de uitkering van het dividend. Deze toets is wettelijk verplicht en het resultaat moet bij het aandeelhoudersbesluit tot uitkering zijn gevoegd.

Als uit de liquiditeitstoets blijkt dat er onvoldoende geld overblijft, moet het bestuur zich onthouden van goedkeuring. De uitkering kan dan niet plaatsvinden. Een uitkering is pas mogelijk als de onderneming, na de uitkering, in staat blijft om gedurende minimaal twaalf maanden haar schulden te betalen.

  • Het meervoud van liquiditeitstoets is liquiditeitstoetsen