Betekenis Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld hoe een rechtspersoon moet worden opgericht, de organisatiestructuur en de aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) die bij de onderneming of organisatie zijn betrokken. Daarnaast regelt het ook de taken en bevoegdheden van het bestuur en de aandeelhoudersvergadering of ledenvergadering.

Het ondernemingsrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Lees meer over het ondernemingsrecht op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op