Betekenis BV i.o.

De BV in oprichting (BV i.o.) is de Besloten Vennootschap die nog niet is opgericht bij de notaris. In dat geval bestaat de BV nog niet. De oprichter (meestal de toekomstige bestuurder) kan al wel namens de toekomstige BV handelingen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van overeenkomsten, zoals het kopen van een bedrijfspand of winkelvoorraad.

Na de oprichting van de BV kan de BV de handelingen bekrachtigen. Dat betekent dat de BV zich bindt aan de handelingen. Dat kan meestal automatisch. Voor sommige handelingen moet in de oprichtingsakte worden vermeld dat de BV die bekrachtigt. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van bestuurders van de BV.

Totdat de BV de handelingen heeft bekrachtigd, is de persoon (de oprichter) die de handelingen had verricht daarvoor aansprakelijk. Je kan een BV in oprichting herkennen doordat de naam BV i.o. wordt gebruikt. In de praktijk is het eenvoudiger om een BV met spoed op te richten. Dat scheelt een hoop gedoe.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op