Reststrook

Reststrook

Home » Woordenboek » Reststrook
8.6

Wat is een reststrook?

De reststrook is een stuk grond van de gemeente (of ander overheidsorgaan) dat naast jouw eigen grond ligt. De gemeente biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de reststrook van de gemeente te kopen of te huren. Voor de eigendomsoverdracht van een reststrook heb je een notariële akte nodig (een transportakte). Daar komen ook overdrachtsbelasting en kadasterkosten bij voor de koper.

Door verjaring kan je eigenaar worden van een reststrook, zonder dat je het stuk grond van de gemeente hebt gekocht of gehuurd.

  • Het meervoud van reststrook is reststroken