Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging

Home » Woordenboek » Personeelsvertegenwoordiging
8.6

Wat is een personeelsvertegenwoordiging?

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit minstens drie werknemers van de onderneming. De PVT komt op voor de belangen van de werknemers. Via de PVT hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Het is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad, maar dan voor kleinere ondernemingen. Leden van de PVT worden rechtstreeks door en uit de werknemers gekozen.

Verplichte personeelsvertegenwoordiging

De ondernemer moet een personeelsvertegenwoordiging instellen als:

  1. Hij een onderneming heeft met tussen de 10 en 50 werknemers heeft en
  2. Minstens de helft van de werknemers verzoeken om een PVT in te stellen of in de CAO staat dat er een PVT moet zijn.

De PVT heeft een adviesrecht en instemmingsrecht bij besluiten die belangrijke gevolgen hebben voor het personeel, zoals voorgenomen wijzigingen in het personeelsbeleid. Ook heeft de PVT recht op informatie over de algemene gang van zaken in de onderneming en recht op overleg met de ondernemer. Zie ook de Wet op de Ondernemingsraden.

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunen vrijwillig een PVT instellen. Die vrijwillig ingestelde PVT heeft alleen instemmingsrecht over werktijdregelingen.

  • Het meervoud van personeelsvertegenwoordiging is Personeelsvertegenwoordigingen
  • De afkorting van personeelsvertegenwoordiging is PVT