Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Home » Woordenboek » Ondernemingsraad
8.6

Wat is een ondernemingsraad?

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer.

Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere:

  • overlegrecht
  • instemmingsrecht
  • informatierecht
  • adviesrecht

Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om advies vragen. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het personeelsbeleid. Daarnaast bij besluiten over organisatie, overname of inkrimping van de onderneming. Soms heeft de OR dus ook adviesrecht over een statutenwijziging.

Een OR is verplicht voor bedrijven met minstens 50 werknemers. In dat geval moeten de statuten worden aangepast bij de notaris. Zie ook de Wet op de Ondernemingsraden.

  • Het meervoud van ondernemingsraad is Ondernemingsraden
  • De afkorting van ondernemingsraad is OR

Lees meer over Ondernemingsraad op Wikipedia