Executoriale verkoop

Executoriale verkoop

Home » Woordenboek » Executoriale verkoop
8.6

Wat is een executoriale verkoop?

Te koop

De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop op grond van een executoriale titel van goederen van de schuldenaar. Zijn het roerende goederen dan kan dit door een deurwaarder.

Betreft het een onroerende zaak, waarop een hypotheek rust, dan gaat de verkoop via een notaris.  Deze verkoop (van bijvoorbeeld een woning) kan (op internet) plaatsvinden via een openbare veiling.

In het voorbeeld van een woning met hypotheek zal de bank de woning executoriaal willen verkopen als de kredietnemer de geldlening waarvoor de hypotheek is afgesloten niet meer doet aflossen. De bank heeft dan recht op de opbrengst uit de executoriale verkoop.

Bij de executoriale verkoop komen alle kosten, zoals de notariskosten (het honorarium van de notaris en de kadastrale recherchekosten) voor rekening van de koper.

  • Het meervoud van executoriale verkoop is executoriale verkopen

Lees meer over Executoriale verkoop op Wikipedia

.