Splitsingsakte

Splitsingsakte

Home » Woordenboek » Splitsingsakte
8.5

Wat is een splitsingsakte?

appartement

De splitsingsakte is de notariële akte waarmee je de eigendom van een gebouw en bijbehorende grond kunt splitsen in aparte appartementsrechten.

In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw je splitst en in welke delen. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Ook kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar bevoegd is om zijn appartementsrecht te splitsen. Na ondertekening schrijft de notaris de akte in in het kadaster.

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is een besluit van de Vereniging van Eigenaars VvE nodig. Ook die wijziging moet via een notariële akte geregeld en ingeschreven.

  • Het meervoud van splitsingsakte is splitsingsaktes

Lees meer over Splitsingsakte op Wikipedia